×
Visos naujienos

Baltyminių produktų gamyba ekstruzijos būdu, panaudojant žirnius, pupas ir kitus ankštinius

UAB „Naujasis Nevėžis“ 2023 m. vasario 17 d. pasirašė projekto „Baltyminių produktų gamyba ekstruzijos būdu, panaudojant žirnius, pupas ir kitus ankštinius“ projekto Nr. 17PP-KK-22-1-04198-PR001 paramos sutartį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“.

Projekto tikslas – naujo asortimento produkcijos gamyba, įmonės našumo ir gamybos didinimas, gamybos kaštų bei savikainos mažinimas, žmogaus fizinio darbo bei apkrovų palengvinimas automatizuojant operacijas.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti įrangą baltyminių produktų gamybai ekstruzijos būdu, panaudojant žirnius, pupas ir kitus ankštinius. Projekto įgyvendinimas leis įmonei padidinti produktyvumą, darbo našumą, pradėti gaminti produktus iš ankštinių baltyminių augalų, automatizuoti  procesus diegiant pažangias technologines ir produkcijos inovacijas, padidinti gamybos apimtis ir taip užtikrinti įmonės konkurencingumą ir ilgalaikes perspektyvas.

Projekto finansavimas: paramos sutartyje numatyta paramos suma – iki 599 530,00 EUR, iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – iki 509 600,50 EUR, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – iki 89 929,50EUR.

Projekto įgyvendinimo terminas – iki 2024 m. spalio 31 d.

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis:

Gamybos vadovas Romualdas Grikštas, tel. +370 698 01791, e-paštas: romualdas@nevezis.lt

LR Žemės ūkio ministerija: https://zum.lrv.lt/