×

Privatumo politika

ĮŽANGA

Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) parengta lengvai suprantama kalba, kad Jūs galėtumėte suprasti, kas mes esame, kokius duomenis mes apie Jus renkame, kodėl juos renkame ir ką su jais darome.

Asmens duomenys (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, visų pirma pagal identifikatorių, pvz.: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

Ši Privatumo politika gali būti bet kuriuo metu pakeista ar papildyta tam, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus ir kad Jums būtų suteikta aktuali informacija apie tai, kaip mes, kaip duomenų valdytojas, tvarkome Jūsų Asmens duomenis, Jums naudojantis uždarosios akcinės bendrovės „NAUJASIS NEVĖŽIS“, juridinio asmens kodas 132345137, Ilgakiemio k., Jiesios g. 2,LT-53288 Kauno raj. sav. (toliau – Bendrovė), internetine svetaine www.nevezis.lt (toliau – Internetinė svetainė) ar kitaip bendraujant su Bendrove.

Bendrovė rekomenduoja Jums skirti laiko susipažinti su šia Privatumo politika.

Jei nesutinkate su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti Bendrovei savo Asmens duomenų. Taip pat, jei tam tikrus Jūsų Asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo dėl Asmens duomenų tvarkymo pagrindu, bet kada galite tokį sutikimą atšaukti, nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Ši Privatumo politika paaiškina, kaip Bendrovė renka ir naudoja Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs:

 • lankotės Bendrovės Internetinėje svetainėje;
 • sutinkate gauti Bendrovės siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus ar užsisakote Bendrovės naujienlaiškį;
 • susisiekiate su Bendrovės klientų aptarnavimo skyriumi;
 • dalyvaujate Bendrovės renginiuose, apklausose, konkursuose, akcijose;
 • kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su Bendrove kaip vartotojas, klientas ar potencialus klientas, tiekėjas, rangovas ar kitas asmuo, turintis su Bendrove verslo ar vartojimo santykių.

Bendrovė yra gamybos įmonė, besispecializuojanti sausų pusryčių, traškučių, batonėlių, užkandžių, košių, pusgaminių gamyboje ir pardavime.

Už duomenų apsaugos įgyvendinimo politiką Bendrovėje atsakingo asmens kontaktiniai duomenys:

 • Bendrovės vadovas Gediminas Krutulis;
 • Adresas – Ilgakiemio k., Jiesios g. 2, LT-53288 Kauno r. sav.;
 • El. paštas – info@nevezis.lt;
 • Telefonas  +37037 394561.

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS BENDROVĖ RENKA 

Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (vartotojas, klientas, tiekėjas ir t.t.) ir kaip su Bendrove bendraujate (tiesiogiai, internetu, telefonu ir t.t.), Bendrovė gali tvarkyti skirtingus Jūsų Asmens duomenis. 

Žemiau rasite Asmens duomenų, kuriuos mes galime rinkti, kategorijas:

Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė, administruodama ir valdydama Internetinę svetainę, Jūsų savanoriškų veiksmų pagrindu, gali gauti tiesiogiai iš Jūsų

Asmens duomenų kategorijos
 
Asmens duomenys
 
Asmens tapatybės nustatymo duomenys
 
Vardas, pavardė
 
Kontaktiniai duomenys
 
El. pašto adresas, telefono numeris
 
Bet kokia kita informacija, kuria Jūs nusprendžiate laisvanoriškai pasidalinti su Bendrove
 
Atsiliepimai, nuomonės, komentarai, vertinimai, informacija, pateikta Jūsų Bendrovei teikiamuose dokumentuose ir kita
 

Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė renka automatiškai

Jums lankantis ar naudojantis Bendrovės Internetine svetaine, el. būdu užsisakant Bendrovės naujienlaiškius ar kitaip kontaktuojant su Bendrove skaitmeniniais kanalais, Bendrovė gali rinkti Jūsų Asmens duomenis automatiškai, t. y. Bendrovė gali rinkti informaciją, kurią Bendrovei siunčia Jūsų kompiuteris, mobilus telefonas, kitas galinis įrenginys ar kita prieigos priemonė, kiek tai numato galiojantys teisės aktai.

Plačiau apie tai skiltyje „Kaip bendrovė naudoja slapukus ir kitas sekimo technologijas“.

Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė gauna iš kitų šaltinių 

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, be Jūsų paties pateiktos informacijos, Bendrovės svetainės, programinės įrangos ir kitų skaitmeninių kanalų automatiškai surinktos informacijos, Bendrovė taip pat gali gauti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių, pvz., rinkodaros partnerių, socialinių tinklų platformų ir kitų trečiųjų šalių.

KAIP BENDROVĖ NAUDOJA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Bendrovė, valdydama ir administruodama Internetinę svetainę, renka bei tvarko Jūsų Asmens duomenis tik teisėtiems veiksmams savo verslo tikslais.

Bendrovė bet kuriuo atveju yra pasiryžusi užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė renka ir naudoja, būtų skirti ir tinkami tikslams, kuriems šie duomenys buvo gauti, ir tai nesudarytų grėsmės Jūsų privatumui.

Žemiau rasite sąrašą tikslų, kuriais Bendrovė gali naudoti Jūsų Asmens duomenis, gautus Jums naudojantis Bendrovės Internetine svetaine:

Tikslai
 
Duomenų tvarkymo veiksmai
Klientų aptarnavimasPagalbos teikimas ryšių kanalais, pvz., per Bendrovės už klientų aptarnavimą atsakingus asmenis
 
Tiesioginė rinkodara (Jūsų sutikimu)Bendravimo su vartotojais ir / arba klientais skatinimas, reklaminiai el. laiškai, skambučiai, SMS žinutės, kitokio pobūdžio pranešimai, rinkos tyrimai, asmeniškai Jums skirtų prekių ir paslaugų pasiūlymų (pvz., Bendrovės svetainėje ar kitomis ryšio priemonėmis) pateikimas
 
Renginių, apklausų konkursų, akcijų organizavimas
 
Dalyvavimo Bendrovės organizuojamuose renginiuose, apklausose, konkursuose, akcijose ir kita
 
Lankytojų veiksmų Internetinėje svetainėje, analizė, naudojant slapukusGautos informacijos – lankytojų elgsenos (veiksmų) Internetinėje svetainėje – apdorojimas, analizė
 

Jeigu Bendrovė prašo Jūsų pateikti savo Asmens duomenis, bet Jūs pasirenkate jų nepateikti, kai kuriais atvejais Bendrovė gali neturėti galimybės užtikrinti Internetinės svetainės veikimo. 

KOKIU TEISINIU PAGRINDU BENDROVĖ TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Siekdama tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, gautus Jums naudojantis Internetine svetaine, Bendrovė gali vadovautis įvairiais teisiniais pagrindais, įskaitant šiuos:

 • Jūsų sutikimas. Jeigu Bendrovė remiasi Jūsų sutikimu kaip teisiniu pagrindu Jūsų Asmens duomenų tvarkymui, savo sutikimą galite bet kada atšaukti;
 • sutarties sudarymas ar vykdymas, taip pat veiksmai, kuriuos būtina atlikti iki sutarties sudarymo;
 • būtinybė vykdyti teisines prievoles ir pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • bet kokie kiti teisiniai pagrindai, kuriuos leidžia galiojantys teisės aktai.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Jūsų Asmens duomenis (Jūsų pačių pateiktus, surinktus automatiškai ar gautus iš trečiųjų šalių) tiesioginei rinkodarai Bendrovė naudoja tik gavusi tam Jūsų išankstinį laisva valia duotą sutikimą, kurį bet kada galite atšaukti, atsiųsdami mums el. laišką el. pašto adresu info@nevezis.lt. 

Jei turime tam Jūsų sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomus Jūsų asmens duomenis galime naudoti profiliavimui, t.y. siekdami susidaryti nuomonę, kas Jums galėtų būti įdomu, ko Jūs norėtumėte ar ko Jums galėtų reikėti.

Jeigu Jūsų asmens duomenis naudotume profiliavimui, įsipareigojame Jums suteikti informaciją apie tokį duomenų tvarkymą bei suteikti galimybę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą. 

KAM BENDROVĖ TEIKIA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Bendrovė neteikia Jūsų Asmens duomenų jokiems asmenims, išskyrus atskirus šioje Privatumo politikoje aprašytus atvejus.

Siekiant šioje Privatumo politikoje nurodytų Asmens duomenų tvarkymo tikslų ir jeigu tai yra būtina, Bendrovė gali atskleisti ar teikti Jūsų Asmens duomenis šiems asmenims ir institucijoms:

Valstybės ir valdžios institucijoms. Kai to reikalauja teisės aktai arba kai būtina ginti Bendrovės teises, Bendrovė gali pasidalinti Jūsų duomenimis su institucijomis, kurios prižiūri Bendrovės veiklą ar turi jurisdikciją jos atžvilgiu.

Duomenų tvarkytojams. Bendrovė turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis Bendrovės Asmens duomenų tvarkymui pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų Asmens duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti mūsų tarpusavio sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.

Trečiosioms šalims, padedančioms Bendrovei teikti paslaugas. Bendrovė turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis Bendrovės veiklos vykdymui pasitelktiems tretiesiems asmenims, kurie nors ir nėra duomenų tvarkytojais, teikia paslaugas Bendrovei, kurių teikimui tam tikrais atvejais reikia atskleisti Jūsų Asmens duomenis, pvz., finansų įstaigos, skolų išieškojimo bendrovės, kurjerių tarnybos ir kita. Bendrovė imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir Bendrovės pasitelkti tretieji asmenys būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.

Trečiosioms šalims, kiek tai susiję su verslo sandriais. Bendrovė taip pat gali pasidalinti Jūsų duomenimis atlikdami sandorius dėl verslo, pvz., verslo ar verslo dalies pardavimas kitai bendrovei, bet kokia reorganizacija, susijungimas, bendros įmonės steigimas arba kitoks Bendrovės verslo, turto, ar akcijų perdavimas (taip pat ir susijęs su bankrotu ar bet kokia panašia procedūra). Bendrovė užtikrina, kad tokiu atveju būtų išlaikytas duomenų konfidencialumas. 

KADA BENDROVĖ PERDUODA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS Į UŽSIENĮ

Jūsų Asmens duomenys gali būti tvarkomi už valstybės, kurioje gyvenate, ribų, jei tai yra būtina siekiant tikslų, aprašytų šioje Privatumo politikoje.

Jeigu esate valstybėje, kuri yra Europos Ekonominės Erdvės narė, Bendrovė gali perduoti Jūsų duomenis valstybėms už Europos Ekonominės Erdvės ribų. Kai kurias šių valstybių Europos Komisija pripažįsta kaip užtikrinančias pakankamą Asmens duomenų apsaugos lygį. Kai duomenys perduodami iš Europos Ekonominės Erdvės į kitas valstybes, kurių Europos Komisija nepripažįsta užtikrinančiomis pakankamą Asmens duomenų apsaugos lygį, Bendrovė imasi tinkamų priemonių Jūsų Asmens duomenims apsaugoti, pvz., organizacinių ir teisinių priemonių (įmonėms privalomų taisyklių ir Europos Komisijos patvirtintų standartinių duomenų perdavimo sutarčių sąlygų). Šių priemonių kopiją galite gauti susisiekę su Bendrovės už duomenų apsaugos politikos įgyvendinimą atsakingu asmeniu aukščiau nurodytais kontaktais.

KIEK LAIKO BENDROVĖ SAUGO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų Asmens duomenis Bendrovė saugo laikotarpį, reikalingą įgyvendinti tikslams, kuriems jie ir buvo surinkti (šių tikslų detalus aprašymas pateikiamas aukščiau esančiame skyriuje Kaip „Bendrovė naudoja Jūsų Asmens duomenis”). Prašome atkreipti dėmesį, kad tam tikrais atvejais įstatymai reikalauja arba leidžia laikyti duomenis ilgesnį laikotarpį. 

Kriterijai, kuriuos Bendrovė naudoja Asmens duomenų laikymo laikotarpiui nustatyti, be kita ko, apima toliau nurodytus:

 • Kaip ilgai bus reikalingi duomenys, kad Bendrovė galėtų teikti Jums savo prekes, vykdyti savo veiklą, atsakyti į Jūsų paklausimus?
 • Ar Bendrovė yra teisiškai, sutartimi ar panašiai įpareigota saugoti Jūsų duomenis? Pavyzdžiui, mums gali būti privalomi atitinkamos valstybės teisės aktuose įtvirtinti įpareigojimai dėl duomenų saugojimo terminų, valdžios įstaigų nurodymai saugoti tam tikrus duomenis arba duomenis mums bus būtina saugoti teisių gynimo tikslais;
 • Ar Jūsų sutikimas, kurio pagrindu Bendrovė tvarko Jūsų Asmens duomenis, nebuvo atšauktas?

KAIP BENDROVĖ UŽTIKRINA JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ

Siekdama apsaugoti Jūsų duomenis, Bendrovė imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą Bendrovės paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų Asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti. 

Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, Bendrovė yra įsidiegusi technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.  

KOKIOS YRA JŪSŲ PAREIGOS

Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis Bendrovei pateikiate, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio Asmens duomenų pateikimo.

KOKIAS TEISES JŪS, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTAS, TURITE

Bendrovė siekia Jums suteikti galimybę susipažinti su Jūsų duomenimis. 

Jūs visada galite susisiekti su už Bendrovės duomenų apsaugos politikos įgyvendinimą atsakingu asmeniu, jeigu norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, be kita ko:

 • teisę būti informuotam apie Bendrovės atliekamą duomenų tvarkymą: gauti informaciją apie tvarkomus Asmens duomenis, Asmens duomenų šaltinius, Asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, Asmens duomenų saugojimo laikotarpį bei asmenis, su kuriais Bendrovė dalijasi Jūsų Asmens duomenimis, duomenų subjekto teises, galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei taikoma, informaciją apie automatinio sprendimų priėmimo (įskaitant profiliavimą) egzistavimą, taikomas Asmens duomenų apsaugos priemones;
 • teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis: gauti informaciją, ar Bendrovė tvarko Jūsų Asmens duomenis, jei taip, gauti jų kopiją, gauti kitą susijusią informaciją;
 • teisę prašyti ištaisyti Bendrovės tvarkomus Jūsų Asmens duomenis: teisę ištaisyti netikslius duomenis ar papildyti duomenis, jei jie nėra pilni. Tokiu atveju mums gali prireikti patikrinti Jūsų naujai pateikiamus duomenis;
 • teisę prašyti ištrinti duomenis: teisę reikalauti „būti pamirštam“, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų Asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenis ištrinti privalome įgyvendindami mums taikomas teisines prievoles arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Atkreipiame dėmesį, kad esant teisėtoms priežastims ne visada galėsime šią Jūsų teisę įgyvendinti, pavyzdžiui, saugoti Jūsų Asmens duomenis tam tikrą laikotarpį galime būti įpareigoti teisės aktų. Tokios teisėtos priežastys Jums bus nurodytos kreipiantis dėl teisės „būti pamirštam“ įgyvendinimo;
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą: teisę riboti mūsų atliekamą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ir mes atliekame su tuo susijusį patikrinimą, Jūsų Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis;
 • teisę prieštarauti duomenų tvarkymui: teisę prieštarauti, kad tvarkytume Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teisę prieštarauti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi visuomenės interesais ar teisėtais Bendrovės interesais, nebent šie interesai yra viršesni už Jūsų priežastis;
 • teisę į duomenų perkeliamumą: teisę gauti Jūsų mums pateiktus Asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Jūsų Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar mūsų tarpusavio sutartimi ir Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis. 

Bendrovė įsipareigoja dėti visas pastangas, kad laiku ir nemokamai atsilieptų į Jūsų prašymus, išskyrus atvejus, kai tam reikia neproporcingai didelių pastangų. Bendrovė gali paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai. 

Tam tikrais atvejais, prieš pradėdama vykdyti Jūsų prašymą, Bendrovė gali paprašyti Jūsų patvirtinti savo tapatybę. To prašysime saugumo sumetimais, kad Jūsų Asmens duomenys nebūtų atskleisti asmenims, neturintiems tokios teisės. 

SKUNDAI

Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas dėl Jūsų teisių įgyvendinimo arba manote, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkome neteisėtai, visada galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar, jei taikoma, kitai kompetentingai institucijai. 

Vis dėlto, mes būtume dėkingi už suteiktą galimybę išspręsti Jūsų skundą iki Jums kreipiantis į priežiūros instituciją, tad prašytume esant bet kokiam nusiskundimui visų pirma kreiptis į mus, atsiunčiant mums el. laišką adresu info@nevezis.lt.

KAIP BENDROVĖ NAUDOJA SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS

Bendrovės Internetinėje svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos svetainės vartotojų kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų Bendrovės Internetinės svetainės lankytojų. Slapukų surinkta informacija leidžia Bendrovei užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau. Bendrovė naudoja slapukus informacijos srautų analizei, paslaugų, turinio pritaikymui konkretiems tikslams, reklamos veiksmingumo įvertinimui atlikti, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti ar išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Internetinės svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Bendrovė naudoja žemiau nurodytas slapukų kategorijas

Slapuko pobūdisSlapukų pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslasGaliojimo laikasSlapuko aprašymas
Funkciniai slapukaiPHPSESSIDSvetainės funkcionalumo užtikrinimas
 
Iki sesijos pabaigosSlapukas yra su atsitiktiniu unikaliu numeriu arba raidžių / skaičių eilute. Jis nustato, kad esate tas pats asmuo, o ne naujas lankytojas.
„Google Analytics“_gaLankomumo statistikos įvertinimas ir analizė
 
2 metaiSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.
 
_gatLankomumo statistikos įvertinimas ir analizės
 
1 minutėNaudojamas nustatyti naujas sesijas / apsilankymus
_gidLankomumo statistikos įvertinimas ir analizė24 val.Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją

AR BENDROVĖ RENKA DUOMENIS IŠ VAIKŲ

Bendrovė tikslingai nerenka jokios informacijos iš vaikų iki 14 metų amžiaus.

Speciali pastaba vaikams iki 14 metų: jeigu esate jaunesni nei 14 metų, Bendrovė pataria prieš pateikiant Bendrovei savo duomenis pasitarti su tėvais ar globėjais ir gauti jų sutikimą.

Speciali pastaba vaikų, jaunesnių nei 14 metų, tėvams: rekomenduojame tikrinti ir stebėti, kaip Jūsų vaikai naudoja Bendrovės Internetinę svetainę, kad įsitikintumėte, jog Jūsų vaikas nepateikia Bendrovei Asmens duomenų neatsiklausęs Jūsų leidimo.

KADA ATNAUJINAMA PRIVATUMO POLITIKA

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, Bendrovei gali prireikti atnaujinti šią Privatumo politiką. Dėl šios priežasties Bendrovė rekomenduoja Jums periodiškai apsilankyti Bendrovės Interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Privatumo politikos versiją. 

Jei Bendrovė atliks esminius šios Privatumo politikos pakeitimus, apie tai Bendrovė iš anksto informuos, paskelbdama pranešimą Bendrovės Internetinėje svetainėje.