×

Kokybė ir sauga

KOKYBĖS, MAISTO SAUGOS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA 

UAB „Naujasis Nevėžis“ – sausų pusryčių, saldžių ir sūrių užkandžių, įvairių komponentų konditerijos pramonei gamybos įmonė Lietuvoje, kurioje įdiegta integruota kokybės, maisto saugos ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001, ISO 14001, BRCGS Food Safety, Halal, RA ir Fairtrade reikalavimus. Ekstruduotų produktų padalinyje vykdoma pašarų gamyba pagal geras gamybos ir higienos taisykles, taikant RVASVT ir  ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus.

Misija Maistas įdomesniam gyvenimui (Food for exciting life).
Vizija Lyderis Baltijos regione (kaip įmonė), inovatyvus, kuriantis vertę:

Vartotojams: būti kasdiene gyvenimo dalimi:

 • gaminti saugius, kokybiškus ir autentiškus produktus, atitinkančius vartotojų bei klientų poreikius;
 • užtikrinti reikiamus žmogiškuosius ir finansinius išteklius RVASVT sistemos, įdiegtų maisto saugos standartų bei teisinių reikalavimų vykdymui;
 • užtikrinti, kad visuose gamybos etapuose įmonė atitiktų aukščiausius higienos ir sanitarijos reikalavimus;
 • vykdyti produktams taikomus galiojančius teisinius, klientų ir kitus nustatytus reikalavimus;
 • nuolat kelti ir išlaikyti aukštą maisto saugos ir kokybės kultūros lygį.

Darbuotojams – būti patraukliu darbdaviu, su kuriuo darbuotojai tobulėja, kuria ir auga kartu:

 • suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą;
 • pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų;
 • mokėti atlyginimą, atsižvelgiant į darbo apimtį, sudėtingumą ir rezultatyvumą;
 • užtikrinti saugias darbuotojų darbo sąlygas bei tinkamą pasirengimą organizacijoje galimoms avarinėms situacijoms;
 • sistemingai šviesti, kelti kvalifikaciją, mokyti ir skatinti darbuotojus dirbti sąmoningai laikantis nustatytų reikalavimų, jausti atsakomybę už savo veiklos įtaką produkto saugai bei aplinkai.

Savininkams – būti įmone, turinčia perspektyvą, potencialą augti, uždirbančia pelną.

 • prižiūrėti ir nuolat tobulinti kokybės, maisto saugos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 9001, ISO 14001, BRCGS Food Safety,  Halal, RA, Fairtrade ir RSPO reikalavimus;
 • tobulinti gamybos technologiją bei diegti technines naujoves;
 • gerinti vadybos ir tiekimo sistemų rezultatyvumą, skaidrumą, atsakingumą bei tvarumą;
 • tobulinti gamtinių, energetinių ir kitų išteklių  vadybą, atliekų valdymą ir bei jų  racionalų panaudojimą;
 • nustatant ir vykdant integruotos vadybos sistemos tikslus ir uždavinius, vadovautis taršos prevencijos, maisto saugos principais;
 • vertinti pasiektą darbo efektyvumą ir skatinti darbuotojų darbo efektyvumą visoje organizacijos veikloje;
 • dirbti tik su patikimais tiekėjais, rangovais, siekiant, kad jų teikiamos medžiagos ar paslaugos ir jų darbuotojų darbo sąlygos atitiktų nustatytas specifikacijas, bendrovės politiką, keliamus tikslus ir teisinius bei tvarumo, atsakingumo reikalavimus. Įtraukti tiekėjus, užsakovus, partnerius ir subrangovus į saugaus, kokybiško ir autentiško produkto kūrimą;
 • nuolat kelti ir išlaikyti aukštą maisto saugos ir kokybės kultūros lygį.

Bendruomenei – kurti darbo vietas, dalyvauti vietos bendruomenės veiklose, teikti pagalbą bendruomenės žmonėms, vaikams:

 • naudoti medžiagas, mažiausiai žalingas aplinkai;
 • nuolatos tobulinti procesus, atsižvelgiant į techninį išsivystymą, mokslines naujoves, vartotojų poreikius ir visuomenės lūkesčius;
 • nuolat mažinti daromą neigiamą poveikį aplinkai, įgyvendinant taršos prevencijos priemones.
 • skirti paramą.

UAB „Naujasis Nevėžis“ Direktorius Gediminas Krutulis                                                  
2023 m. kovo 31 d.