×
Visos naujienos

Alternatyvių išteklių panaudojimas įmonėje UAB „Naujasis Nevėžis“

2017 m. birželį UAB „Naujasis Nevėžis“ pasirašė projekto pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ sutartį. Projektui „Alternatyvių išteklių panaudojimas UAB „Naujasis Nevėžis“ energijos vartojimo mažinimui“ buvo skirtas 290.551 EUR finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Projekto tikslas – mažinti iš įprastinių energijos šaltinių gaunamos energijos vartojimą UAB „Naujasis Nevėžis“. Iki 2020-05-29 bendrovėje bus įrengta ir pradės veikti fotovoltinė saulės elektrinė, o naudojant iš atsinaujinančių šaltinių gaunamą energiją sumažės tradiciniu būdu pagaminamos energijos sunaudojimas, todėl mažės šiltnamio efektas ir bus taupomi gamtos resursai.