×
Visos naujienos

Gamybos skaitmeninimo technologijų diegimas ir gamybos plėtra UAB „Naujasis Nevėžis“

UAB „Naujasis Nevėžis“ 2019 m. vasario 1 d. pasirašė projekto „Gamybos skaitmeninimo technologijų diegimas ir gamybos plėtra UAB „Naujasis Nevėžis“, projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0005 finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“.
Projekto tikslas – atlikus įmonės technologinį auditą ir įvertinus gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas investuoti į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą ir taip sudaryti sąlygas darbo našumo augimui.
Projekto įgyvendinimo metu atlikus įmonės gamybos ir su gamyba susijusių procesų technologinį auditą jo išvados rekomendavo, kad būtinas visiškas pašarų gamybos žaliavų mišinių paruošimo gamybai automatizavimas dėl tolygaus žaliavų išsimaišymo, tinkamo sumalimo. Todėl numatoma skaitmeninti įmonės pašarų gamybą įsigyjant naują žaliavų paruošimo technologinę liniją, valdomą skaitmeniniu būdu, t.y. automatizuotą žaliavų svėrimo, transportavimo, malimo, dozavimo įrangą.
Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 409 190,00 Eur, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta parama – iki 143 216,50 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. lapkritis – 2020 m. sausis.
 
Detalesnės informacijos prašome teirautis:
Romualdas Grikštas
Gamybos vadovas
romualdas@nevezis.lt
8 698 01791